Fri09192014

Son Güncelleme10:36:30 AM GMT

Eczacının seviyesi

  • PDF

alt

Eczacılık mesleği toplum içerisinde en güven verici ilk birkaç meslek grubundan biridir. Bu algıyı taşımak yaratmaktan daha zordur. Geçmişten gelen bazı alışkan­lıklarla bu olgu yaratılmış olsa da bu saygınlığı biz meslekte yıllarını vermiş olan kıdemli eczacılar yeni yetişen genç kuşaklara gerek stajlarında gerekse eğitim dönemlerinde okullara giderek konuşmalar yaparak vermek zorundayız.

Geçenlerde internete baktığımda pek çok “Eczacı” sitesine rastladım. Bunların bir kaçını inceledim ve yapılan yazışmaların ne denli boş, ne denli seviyesiz olduğunu gördüm. Benim için de, bu dergide çıkan bir yazım üstüne yüzlerce fikir yürüten eczacıya rastladım. Demokrasilerde en doğru olan şeyin bir fikre başka bir fikirle karşı gelmek veya katkıda bulunmaktır. Ama bu açılımlar asla hakarete varan veya küçümseyen alaycı ifadeler kullanarak olmamalı. Hepimiz aynı geminin yolcula­rıyız. Artık gemi sürekli su almakta, karaya varmamız için hepimizin düşünmesi ve çareler üretmesi gerekmektedir. Bu dergi tüm eczacıların yazılarına, fikirlerine açık olan bir yayın organıdır. Varsa bu mesleği yarınlara taşıyabilecek fikirleri­niz lütfen ortaya koyun. Bakın önümüzde 6308 sayılı yasa çıktı, ilaveleri torba yasaların birinde çıkıverecek ve hiçbirimizin haberi yok. Kârlar düşerken pazar­dan aldığımız paylar her gün küçülürken ne yapacağımızı bilemeyip birbirimize küfürler ile vakit geçirmemeliyiz. Eczacıyı eczanesinde üretici yaparak yaratıcı gücünü ortaya koymalıyız, eczacıya emekli eczacılık hakkı üzerinde çalışmalıyız. Besin desteklerini sadece eczanelerde satılabilir hale getirmeliyiz, gözlükçülük hakkını yeniden geri kazanmalıyız. AVM ve ana cadde eczacılarının mesai saatleri ve çalışma şartları yeniden organize edilmeli.

Daha konuşulacak pek çok şey varken kısır mesajlaşmalardan kurtularak meslek adabı ve okumuş olmanın görgüsünü taşıyan fikir teatilerinde bulunalım, istendi­ğinde belli bir yerde toplanarak tartışma ortamları yaratarak kişisel doğruyu değil ortak menfaatlerin buluştuğu kararları alalım. Unutmayın birinin istediği diğerine uymuyorsa da bir başka istenenin de başkasına uymadığı ortamlarda azınlık hakla­rını da koruyarak demokrat bir yapıda güçlenelim.

BİZİMECZACI


Eczacı


Frekans


SİGORTACI


LOG